Değerlerimiz

•    Önceliği insana vermek.
•    Çözüm odaklı olmak. 
•    Hasta ve çalışan memnuniyetine odaklanmak. 
•    Ulaşılabilir olmak. 
•    Hasta ve çalışan güvenliğine önem vermek.
•    Kalite ve Güvenilirlik. 
•    Bilimsellik
•    Verimlilik
•    Tıbbi deontoloji ve etiğe bağlılık. 
•    Bütüncül yaklaşım. 
•    Takım çalışmasına önem vermek.
•    Şefkatli ve hakkaniyetli olmak.

©2018 Karşıyaka Diyaliz Merkezi®. All Rights Reserved