Başvuru

Evraklar

Yeni diyalize başlayan hastadan istenen evraklar

Hemodiyaliz raporu

Kimlik fotokopisi

Bir adet fotoğraf

Kan grubu bilgisi Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

 Misafir gelen hastadan istenen evraklar

Hemodiyaliz raporu

Kimlik fotokopisi

En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

Kan grubu bilgisi Bir adet fotoğraf

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA )

Yurtdışından gelen Türk hastalardan istenecek belgeler

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı

©2018 Karşıyaka Diyaliz Merkezi®. All Rights Reserved